XXL Sitges Sitges logo

DJ Prieto Sessions
XXL Sitges

DJ Prieto Sessions

DJ Prieto Sessions

La mejor música: en XXL, DJ Prieto Sessions, cada fin de semana. Si entras no querrás salir

Hasta 15-08-2015

XXL Sitges Joan Tarrida Ferratges 7, 08870 Sitges http://www.grupoxxl.com